Skip to content
Home » ไข่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์

ไข่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์

ไข่มีประโยชน์ ต่อสุขภาพของมนุษย์

ไข่มีประโยชน์

ไข่มีประโยชน์ -เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าไข่เป็นหนึ่งในสารพื้นฐานที่สุดในโลก มันยังมีชีวิตอยู่และมีอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตั้งแต่เวลาที่ปฏิสนธิจนถึงเวลาสิ้นสุดวงจรชีวิต แน่นอนว่ามีมากกว่าหนึ่ง

มันเริ่มจากการเป็นไข่ภายในตัวเมีย สัตว์ที่สามารถให้กำเนิดลูกที่เรียกว่าไซโกตได้ ไข่ที่ปฏิสนธินี้จะกลายเป็นทารก และเนื่องจากมันดำเนินไปตามวัฏจักรชีวิต มันจึงกลับไปที่ครรภ์ของหญิงคนเดิม ซึ่งมันถูกฝังเข้าไปในการตั้งครรภ์ที่มีสุขภาพดี และทำให้วงจรชีวิตเติบโตเป็นทารก

ในระยะแรกของการพัฒนา ไข่จะติดอยู่ที่ขอบของไซโกตและถูกปกคลุมด้วยสารที่เรียกว่า Febarian Food เซลล์เพศหญิงและอาหาร Febarian ติดกันและสร้างซัลเวีย เซลล์ที่เชื่อมต่อกับไข่เรียกว่า zona pellucida จะยึดติดกับรังไข่เพื่อสร้างไข่ ไข่จึงกลายเป็นตัวอ่อน

ไข่ได้รับการจัดระเบียบอย่างไร มีสิ่งมีชีวิตในช่วงแรกของการพัฒนาที่เรียกว่า zona pellucida ซึ่งมีรูปร่างเหมือนวงกลมและเป็นที่ตั้งของไข่ที่กำลังพัฒนา วงกลมนี้เริ่มต้นจากเนื้อเยื่อ 2 ชั้น ชั้นหนึ่งจะสนับสนุนไข่ในขณะที่ชั้นอื่นจะให้เลือดและสารอาหาร ในระยะที่สองของการพัฒนา ชั้นในของเนื้อเยื่อจะกลายเป็นไข่ที่กำลังพัฒนาสำหรับเซลล์แรก เซลล์ในชั้นบนนี้มีวงกลมรอบนอกล้อมรอบไข่ และเซลล์เหล่านี้เมื่อโตเต็มที่จะก่อตัวเป็นรก

เมื่อรกพัฒนา ชั้นบนนี้จะกลายเป็นเอ็มบริโอ จากนั้นตัวอ่อนจะแยกออกจากวงกลมและพัฒนาเป็นตัวอ่อนอีกครั้ง เมื่อตัวอ่อนนี้ก่อตัวขึ้น มันจะกลายเป็นตัวอ่อนอีกครั้ง จากนั้นก็เป็นตัวอ่อนในครรภ์ และสุดท้ายก็เป็นผู้ใหญ่

อะไรคือขั้นตอนของการพัฒนา?มีการพัฒนาเนื้อเยื่อมากกว่า 50% การพัฒนาเนื้อเยื่อมี 3 ชั้น ชั้นแรกประกอบด้วยกระดูกอ่อน เมื่อตัวอ่อนที่กำลังพัฒนามีอายุมากขึ้น กระดูกอ่อนในชั้นนี้จะละเอียดและละเอียดขึ้น การเจริญเติบโตในชั้นนี้มีหน้าที่ในการสร้างหัวใจและหลอดเลือดของหัวใจ เมื่อหัวใจเริ่มผลิตเลือดจะเรียกว่าหลอดเลือด ทารกในครรภ์เริ่มกระบวนการนี้เมื่อโตเต็มวัย

ชั้นที่สองเรียกว่าหนังแท้ซึ่งประกอบด้วยชั้นของเนื้อเยื่อ ตามด้วยชั้นเนื้อเยื่อที่สองที่เรียกว่าชั้นใต้เยื่อเมือก ชั้น submucosal มีหน้าที่ในการสร้างแขนขา เต้านม กระเพาะปัสสาวะ หัวใจ ไต ลำไส้ และอวัยวะภายในที่สำคัญทั้งหมด เช่น กระเพาะอาหาร ตับ ปอด และกระเพาะปัสสาวะ ชั้นเนื้อเยื่อที่สามเรียกว่า ectoderm ซึ่งเป็นชั้นแร่ที่กระจายออกไปและสร้างโครงสร้างการสืบพันธุ์ที่เหลือของร่างกาย สล็อตเว็บตรง

ในทุกขั้นตอนของการพัฒนา ไข่ เซลล์ไข่ที่ติดอยู่ที่ศูนย์กลางของ zona pellucida ช่วงตัวอ่อน เนื้อเยื่อและเซลล์ของตัวอ่อนจะเปลี่ยนไป วัฏจักรการพัฒนาเป็นกระบวนการของการตาย การสืบพันธุ์ และการเกิดใหม่ ซึ่งหมายความว่าทารกจะก่อตัวและตายในช่วงวงจรชีวิตเดียว