Skip to content
Home » เมื่อเกาหลีใต้ร้องจะเอา “เกาะทสึชิมะ” ของจังหวัดนางาซากิมาเป็นดินแดนของตัวเอง

เมื่อเกาหลีใต้ร้องจะเอา “เกาะทสึชิมะ” ของจังหวัดนางาซากิมาเป็นดินแดนของตัวเอง